วันเกิดปีที่ 120 ของเมืองดาลัด

ม.ค. 01 2013.

เมืองดาลัดเป็นจุดเริ่มต้นปีใหม่ที่มีจำนวนมากของการเตรียมที่ว่างสำหรับวันเกิดปีที่ 120 ของมัน. ตลอด 120 ปีของการพัฒนา, ดาลัดประสบการณ์อัพจำนวนมากและดาวน์, มีความสุขและเศร้าเหตุการณ์ ... เพื่อให้บรรลุชื่อเสียงปัจจุบันเป็นเมืองของพันต้นสน, flowers and thousand things calling people.

Central Fountain of Dalat City

Central Fountain of Dalat City

The fist taste of Dalat city is the sound of pine leaves in wind ringing as if they are singing everywhere on the hilltop, valley, around old villas and two sides of the road. Strolling on streets of countless flower kinds such as pink cherry blossom at the end of the year, bright yellow mimosa signals spring coming, purple flamboyant at the peaceful conner,… or hundred kinds of wild flower originated from Dalat.

Dalat Farms

Dalat Flower Farms

Someone reaches to Dalat for listening local people talk to each other everyday issues: how to cultivate flower and vegetable, apply new technology in farming, นักท่องเที่ยว, children’s studying, construction… and they especially spend a lot of time for The Flower Festival 2013 coming which is not only marking 120 years of city development but also beginning the national tourism year with theme “ Central Highland green roads” in 5 provinces of Central Highlands.

Dalat Vegetables

ผักดาลัด

Flower Festival this year promises to show all the beauty of Dalat nature and people which are accumulated through 120 ปี. They are “The cultural space of gong in the Central Highlands” of Vietnam as “Masterpieces of the Oral and Intangible Cultural Heritage of Humanity”, pristine Lang Biang mountain has gone into legend, diverse collections of flower, sparkling water surface of lakes, majestic waterfalls…. All in a magnificent panorama.

Dalat and The Flower Festival 2013 are awaiting for you coming, discovering and enjoying!

นาย. Tien Lai

วันเกิดปีที่ 120 ของเมืองดาลัด
คะแนนหน้านี้


01 คำถามที่ได้รับความชัดเจน!

  1. Rahul Ranjan, 4 ปีที่ผ่านมา ตอบ

    Really all credit goes to the writer of the blog. I never been at any such tour but read about in many blogs and on other source. This one really urging me to do tour like this. Can anyone please tell me how to perform the tour and what are other necessary things that I will have to keep in mind while planning for the same? I am asking because I am for frank traveler, I gone for only Bandhavgarh National Park so far.


ทิ้งข้อความไว้