พิธีกรรมบูชาจิตวิญญาณของบ้านหลังใหม่ของแม่คนชาติพันธุ์

8 ธันวาคม 2015.

ในชีวิตทางจิตวิญญาณของพวกเขา, คนมะมีจำนวนมากของพิธีกรรมที่ไม่ซ้ำกัน, ที่เราสามารถพูดถึง”งานเลี้ยงในบ้านใหม่,” ที่รู้จักกันในพิธีกรรมบูชาจิตวิญญาณของบ้าน (ยางฉลาม). และถือว่าเป็นหนึ่ง o พิธีกรรมที่ไม่ซ้ำกันและที่สำคัญที่สุดของแม่.

แม่พิจารณาย้ายไปอยู่บ้านใหม่เหตุการณ์ที่สำคัญมากสำหรับครอบครัวของแกรนด์

สำหรับแม่, their longhouse is not only a residence of the clan members, but also a place where important rituals related to the spiritual life of the entire community take place. ดังนั้น, when the construction of the longhouse is completed, the Ma are accustomed to the practice of celebrating the ritual of worshipping the House Spirit before moving into their new home. แม้จะมีการเตรียมการในระยะสั้น, offerings are carefully prepared, all work assignments are allocated to each family member by the head of the family (Hiu PO).

การนำเสนอผลบังคับใช้ในพิธีกรรมบูชาพระวิญญาณเฮ้าส์ ได้แก่ 1 ไก่ตัวผู้, 1 ขวดกระป๋องไวน์ชาติพันธุ์, a dried gourd to hold the blood of a scapegoat, 1 ชิ้นส่วนของถ่าน, 1 dried gourd to hold น้ำและเมล็ดบางส่วนเมื่อการให้บริการมีความพร้อมที่พิธีกรรมจะดำเนินการ, with the presence of all family members and relatives in the village. Those who attend the ritual often carry the most delicious can wine they have, along with dozens of small jars of wine from small families living in the same longhouse. All jars of wine are arranged from one end of the house to the other. โดยเฉพาะ, the jar of wine to offer to Yang(พระเจ้า) is always placed in the middle compartment near the tree to be offered to gods. The Master of Ceremonies must be the head of the family, the most prestigious person in their lineage.

บ้านหลังใหม่ของแม่

บ้านหลังใหม่ของแม่

คนจะพูดด้วยความปรารถนาดีให้กับเจ้าของเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและเงียบสงบในบ้านใหม่ของพวกเขา

ตามที่ศุลกากรของแม่, before conducting the ritual, the head of the family would be the first footer into the new home, he carries the embers taken from the old house together with the gourd holding water and some seeds. Then in turn, each family member brings the furniture to their new home The ceremony starts, with rites to invite Yang (พระเจ้า) to witness the family’s new home ritual and pray for divine protection. After offerings are laid out, the head of the family (Hiu PO) and the uncle (konh) of the highest generation of the clan will take the rooster(แพะรับบาป) to the front of the altar together with the prayer: “เป็น… Sacred Yang Hiu (พระเจ้าบ้าน)! Please allow us to move into our new home. เป็น… ซึ่ง(พระเจ้าของขวด), Cinr(พระเจ้าของฆ้อง), yare Uos (พระเจ้าไฟ), Da (พระเจ้าน้ำ) and other sacred Gods, please accept our offerings Please accept our prayers and bless us with a safe residence, a bumper crop, a good health, our sons and daughters will have many children. กรุณา, God Soon after the prayers have stopped, the ritual to worshipping the Fire God (ซึ่ง Uos) is to ask for permission to kindle the stoves When the sacred fire in the main s has been lighted up, the flame will be in turn distributed to each family kitchen in the longhouse. And the families must keep constant fire in the kitchen the whole night. For the Ma believe the kitchen is not only a place to cook and receive visitors, but it is also the residence of the Fire God, who always brings luck to people Last of all, the Master of Ceremonies takes the blood of the scapegoat to smear the New Year tree, the jar of wine, the altar, เตา, and the row of gongs in the sacred space of the stilt house. แล้วก็, he smears everyday belongings of the family then the stairs of the entrance and around the house.

All participants also apply the blood of the scapegoat on their forehead to get good luck. The Ritual of smearing the blood of the scapegoat is seen as a message to supernatural forces for safety As the ceremony concluded, it is time for the gongs to be sounded with lyrics and joyful dances By the jars of wine and the flickering fire, people say best wishes to the owners for a safe and peaceful life in their new home. The atmosphere gets more and more joyful at late night, and the party lasts until the following morning.

โดย Thanh Binh

พิธีกรรมบูชาจิตวิญญาณของบ้านหลังใหม่ของแม่คนชาติพันธุ์
คะแนนหน้านี้


ทิ้งข้อความไว้