Browsing Tag hoa Đà Lạt

TOUR FESTIVAL HOA ĐÀ LẠT 2013

TOUR FESTIVAL HOA ĐÀ LẠT 2013

  Ngày khởi hành:27/12/2013 Ngày kết thúc: 29/12/2013 Festival Hoa Đà Lạt – Lễ hội văn hóa du lịch mang tầm Quốc gia và Quốc tế, là thương hiệu lễ hội riêng của thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng. Festival Hoa Đà Lạt 2010 được Chính phủ đưa vào một trong những sự kiện [đọc tiếp...]